Fejlődéslélektan gyakorlatok
Berán Eszter, Berta Judit, Csabai Krisztina, Márkus Lilla, Medgyesi Patricia
Fejlődéslélektan gyakorlatok
Akadémiai Kiadó
ISBN: 978 963 454 471 5
Online megjelenés éve: 2019

A jegyzet elsősorban a pszichológia BA képzésben részt vevő hallgatóknak készült, a Fejlődéslélektan 1. és 2. Gyakorlat tárgyak segédanyagaként, a gyakorlat során érintett témák könnyebb feldolgozásához, rendszerezéséhez. Mindemellett haszonnal forgathatják mindazon más szakos hallgatók is, akiknek tanulmányai a fejlődéslélektan gyakorlati területéhez is kapcsolódnak.

A gyakorlatok tematikájának összeállításakor több célt is figyelembe vettünk. A gyakorlati órák során a hallgatók óvodás és kisiskolás korú gyermekekkel végeznek játékos feladatokat, mely során empirikus tapasztalatot szereznek az elméletben megtanult jelenségekről, a megfigyelés különböző helyzeteiről szereznek élményt, és a gyerekekkel való kapcsolatfelvételt is gyakorolják. Ez a hármas cél segíti részben az elméleti anyag jobb megértését és elmélyítését, részben pedig alapjául szolgálhat a gyerekekkel való későbbi munkához.