Népegészségtan 2.
Forrai Judit, Barcs István (szerk.)
Népegészségtan 2.
Akadémiai Kiadó
ISBN: 978 963 454 530 9
Online megjelenés éve: 2020
A népegészségügyi ellenőr szakirány Népegészségtan, valamint Népegészségügyi medicina és egészségvédelmi stratégiák tantárgyai kötelező tananyaga