Piacgazda(g)ság: oikonomia vagy khrematistiké?
Gilányi Zsolt
Piacgazda(g)ság: oikonomia vagy khrematistiké?
Akadémiai Kiadó
ISBN: 978 963 454 563 7
Online megjelenés éve: 2020

Adam Smith óta a piacgazdaság leírását célzó közgazdaságtudomány (economics) az első sorában félresiklott. Legfőképp a piacgazdaság nem oikonomikus gazdasági rendszer, hanem krematisztikus; ezért nem is a homo oikonomikus racionalitása a fő probléma, hanem a homo khrematistikus hiánya.

A társadalmi gazdagság változását magyarázó tanokat ma makroökonómiának (macroeconomics) hívják, az egyéni gazdagság változását magyarázó tanításokat mikroökonómiának (microeconomics), a kettőt együtt – tehát az egyéni és társadalmi gazdagság változását vizsgáló tanokat – pedig economics-nek, közgazdaságtannak.

Az economics szó az ógörög OIKONOMIA szóból származik, ami annyit jelent, hogy a „család/háznép kormányzása/vezetése”; azaz az emberi szükségletek kielégítésére irányuló vagyonszerzés; a pénz szükségletkielégítésre való felhasználása. Arisztotelész ír egy másik viselkedési formáról is: KHREMATISTIKÉ, „pénzfialtatás”; azaz pénzszerzésre irányuló vagyonszerzés; a pénz pénzszerzésre való felhasználása.

A könyv célja a társadalmi gazdagság változását meghatározó alapvető mechanizmusok tudományos igényű feltérképezése abban a piacgazdaságnak nevezett valóságban, amiben jelenleg élünk.

"Íme egy szokatlanul provokatív közgazdasági olvasmány, amely nem fél visszanyúlni a közgazdaságtan legmélyebb alapjaihoz." (Török Ádám)