Üzemtelepítés
Göndöcs Balázs
Üzemtelepítés
Akadémiai Kiadó
ISBN: 978 963 454 274 2
Online megjelenés éve: 2018
A jegyzet az üzemtelepítés terjedelmes témakörének kivonatos, és a jelenlegi oktatásba illeszkedő részét tartalmazza. Az első részében néhány fogalom is részletesen ismertetésre kerül: beruházások, iparjogvédelem, műszaki fejlesztés. A továbbiakban az ipar 4.0 szellemében próbálja az üzemek és munkahelyek kialakításának szempontjait és eszközrendszerét ismertetni. Különös tekintettel a tervezés szoftveres támogatására. A tartalmat tekintve főleg a járműipari gyártási és szerelési alkalmazásokból vett példákra helyezi a hangsúlyt, és gyakorlati jellegét gazdag ábraanyaggal szemlélteti. Külön fejezetekben kerültek bemutatásra a súlyponti technológiák a tananyag részeként, de az üzemszervezési alapok ismeretét feltételezve.