Műszaki ábrázolás feladatgyűjtemény
Grőb Péter
Műszaki ábrázolás feladatgyűjtemény
Második, javított kiadás
Akadémiai Kiadó
ISBN: 978 963 454 616 0
Online megjelenés éve: 2020
Ez a feladatgyűjtemény elsősorban a BME Gép- és Terméktervezés Tanszék által az alapszakokon oktatott Gépszerkesztés alapjai (BMEGEGIBXGA) és Szerkezet- és üzemtani ismeretek A (BMEGEGIBESA) tárgyakhoz készült. A feladatgyűjteményben található példák segítségével fejlesztő a rajzkészítéshez elengedhetetlen térlátás (ebben segítenek a vetületkiegészítési, illetve axonometrikus testek ábrázolási feladatok). Négy példán keresztül lehet gyakorolni a rajzolvasási és alkatrészrajz-készítési képességet (kirészletező feladatok). Ezen kívül röviden van szó a tűréstechnikai számításokról is. A feladatok jó alapot nyújtanak a műszaki rajz alapvető készségeinek elsajátításához.