Mechatronika és mikroszámítógépek
Gyenes Károly
Mechatronika és mikroszámítógépek
Akadémiai Kiadó
ISBN: 978 963 454 711 2
Online megjelenés éve: 2021
A kötet elsősorban a BME Közlekedésmérnöki Kar mesterszakos hallgatói számára készült az azonos nevű tárgy segédleteként, de hasznos lehet a logisztika, elektrotechnika és számítástechnika témái iránt érdeklődő hallgatók számára is. A szerző azoknak a mechatronika, elektronika és számítástechnika iránt elkötelezett hallgatóknak ajánlja, akik TDK-munkát készítenek, de hasznos lehet a diplomamunkát írók és az államvizsgára felkészülők számára is.