Folyamattechnikai mérés
Halász Gábor
Folyamattechnikai mérés
Akadémiai Kiadó
ISBN: 978 963 454 690 0
Online megjelenés éve: 2021

A mérnöki aktivitás lényeges eleme a mérés. A tervezéshez, gyártáshoz, ellenőrzéshez használt számadataink döntő többsége mérési eredetű, és a numerikus szimulációval nyert eredmények validálása is mérési eredményekkel való összehasonlítással történik. Kutató-fejlesztő tevékenység során is hangsúlyos szerepe van a mérésnek.

A jegyzetben a mérési modell megfogalmazását követi a kalibrálás, majd a mérőműszerek dinamikus tulajdonságainak elemzése. Folytatjuk az adatgyűjtés és a jelfeldolgozás módszereivel, végül a mérési eredmények hibabecslése zárja a jegyzetet.