Jelfeldolgozás
Halász Gábor
Jelfeldolgozás
Akadémiai Kiadó
ISBN: 978 963 454 339 8
Online megjelenés éve: 2019

Ez a jegyzet a BME Gépészmérnöki Kar MSc képzésében szereplő, jelfeldolgozással foglalkozó tárgy anyagát tartalmazza. A „Jelfeldolgozás” témakörébe tartozó ismeretanyag szakterületenként változik. A speciális villamosmérnöki megközelítést mutatja BME MIT Tanszéki Munkaközösség (2008) és Webster (2003) munkája. Más szakterület munkatársa is használja a rendelkezésére álló elektronikai eszközöket (érzékelőket, A/D átalakítókat, adatgyűjtőket stb.), de számára a jelfeldolgozás a méréssel (vagy megfigyeléssel, szimulációval) kapott nyers számeredmények feldolgozását, vagyis a jelekben rejlő szakmai információk kinyerését jelenti. Nyilvánvaló, hogy a mérnöki-, biológiai- és orvostudományok területén a jelfeldolgozáshoz kevesebb villamosmérnöki, de több szakspecifikus ismeretanyag szükséges. E jegyzet jegyzetnek készült: részletes magyarázatokkal igyekszik az élő előadás stílusát követni. Nem minden állítást követ szigorú bizonyítás vagy irodalmi hivatkozás, de természetesen a bemutatott módszerek és eredmények megtalálhatók a jegyzet végén idézett munkákban.