Oktatás, technológia, innováció
Halász Gábor, Kovács István Vilmos, Pálvölgyi Lajos (szerk.)
Oktatás, technológia, innováció
Helyzetkép és stratégia
Akadémiai Kiadó
ISBN: 978 963 454 728 0
Online megjelenés éve: 2021
A kötet szerzői arra vállalkoztak, hogy a Digitális Oktatási Stratégia keretei között javaslatot tegyenek a nemzeti oktatási ágazati innovációs stratégia technológiai pillérének kibontására. Nemzetközi szakirodalmat áttekintve mutatják be a digitalizáció aktuális trendjeit és lehetőségeit az oktatásban, és konkrét fejlesztési javaslatokat fogalmaznak meg a hazai szakpolitika számára. A 2019-ben lezárult projekt résztvevői nem láthatták előre, hogy a 2020-ban kirobbanó Covid–19-világjárvány és az ennek nyomán meghozott intézkedések radikálisan átszabják az oktatás környezetét, és a közreadott tanulmányok tanulságai, valamint a kapcsolódó stratégia javaslatai a korábbinál is aktuálisabbá váltak. A digitális technológia oktatási alkalmazása mindenki számára kikerülhetetlen napi feladattá vált. Eme kihívások és lehetőségek új fejezetet nyitottak a pedagógiai innováció területén.