Jelen Tibor, Nagy-Borsy Viktor

Stratégia és üzleti tervezés


2. táblázat. Az Ansoff-féle növekedési irányok főbb jellemzői
ANSOFF-FÉLE NÖVEKEDÉSI STRATÉGIA
FŐBB HAJTÓERŐK
KÜLSŐ TÉNYEZŐK
BELSŐ FELTÉTELEK
Piaci térhódítás
 • piaci részesedés növelése
 • piac méretének növelése
 • minőségjavítás
 • új funkcionalitás megnevezése
 • folyamatos innováció
 • magas piaci bizonytalanság
 • kevés potenciális beszállító, értékesítő
 • meglévő érett piac
 • meglévő fogyasztói bázis magas ellátottsága
 • magas információs aszimmetria az iparági vertikumban
 • magas stratégiai kapcsolódás az egyes ágazati tevékenységek között
 • erőforrások és képességek hasznosítása
 • vállalati teljesítmény fokozása
 • méretgazdaságosság, értékesítési csatornák fejlesztése, marketingtevékenység
Termékfejlesztés
 • termékportfolió bővítése
 • új tevékenység bevonása
 • gazdaságos, kiegészíthető, elhagyható termékek vizsgálata
 • iparág gyors technológiai fejlődése
 • fogyasztói igények gyors változása
 • kereslet növekedése
 • divathatások
 • ismert, megismerhető vagy generálható fogyasztói igények
 • fejlett K+F-tevékenység
 • kockázatelemzés
 • termelési volumen növelése
Piacfejlesztés
 • regionális, nemzetközi terjeszkedés
 • a piac újraszegmentálása
 • termék újrapozícionálása
 • új vagy telítetlen piacok
 • földrajzilag megközelíthető piacok
 • piac könnyű, gyors megismerhetősége
 • kapcsolódó, hasonló igényekkel bíró fogyasztói szegmensek
 • hasonló, könnyen megismerhető makro- és mikrokörnyezeti jellemzők
 • meglévő termék kiválósága
 • termelési többletkapacitás
 • méretgazdaságosság
 • értékesítési csatornák fejlesztése
 • eltérő fogyasztói kultúra vizsgálata
Diverzifikáció
Kapcsolódó
 • meglévő technológia továbbfejlesztése
 • új (kapcsolódó) tevékenységek bevonása
 • gyors növekedés
 • piaci erő fokozása
 • marketingtevékenység
 • meglévő telített piac (leszálló ágban)
 • stakeholderek várakozása
 • kapcsolódó iparágak megléte, iparági konvergencia erősödése
 • nem kapcsolódó iparágak fejlődése
 • termelési hatékonyság növelése
 • kulcskompetenciák alkalmazása új területeken
 • fedezése
 • versenyképesség
Nem kapcsolódó
 • új piacok megszerzése
 • kiegészítő és melléktermékek integrációja
 • verseny fokozása
 • szakértelem, technológiai ismeretek
 • átállási költségek
 • kockázatelemzés
 • lassú megtérülés finanszírozása
 • eltérő fogyasztói kultúra kezelése

Stratégia és üzleti tervezés

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2023

ISBN: 978 963 454 924 6

A könyv a tervezés és a stratégia alapvető elméleti és gyakorlati megközelítéseivel foglalkozik, hangsúlyosan bemutatva az üzleti tervezés tartalmi elemeit. Ennek megfelelően a könyv egyik fő fejezetében a stratégiaalkotás folyamatából a stratégia mint fogalom kerül értelmezésre, továbbá a tervezéselméleti alapok kerülnek ismertetésre. A könyv első részében hangsúlyosan jelennek meg a vállalati és az üzleti stratégia alapvető elméleti megközelítései, ezen belül a vállalati stratégiát tekintve a könyv elsősorban a növekedés irányaival és eszközeivel foglalkozik. A másik fő fejezetben az üzleti és projekttervezés folyamatának és tartalmának a bemutatására kerül sor, az üzleti terv, mint stratégiát meghatározó és alátámasztó dokumentum részeinek és elemeinek az ismertetésével. A könyv az elméleti megközelítések és modellek bemutatásán túl gyakorlati szempontok és ismeretek bemutatásával kíván hozzájárulni a témakör szakirodalmához.

Hivatkozás: https://mersz.hu/jelen-nagy-borsy-strategia-es-uzleti-tervezes//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave