MeRSZ online
okoskönyvtár

Több száz tankönyv egy helyen.
Online. Bárhol. Bármikor.

Válts MeRSZ+ -ra!

Csomasz Tóth Kálmán, Ferenczi Ilona (sajtó alá rendező)

A XVI. század magyar dallamai


Sz: Az ének származására nézve ld. a dallamjegyzetekben 8. sz. alatt elmondottakat. Ezeknek kiegészítésére szolgáljon, hogy a Husz Jánosnak tulajdonított, latinból átköltött éneket – nem a cseh, hanem a latin eredeti alapján Luther is átköltötte (Jesus Christus, unser Heiland, der von uns…) és „Das Lied S(ancti) Johannis Hus’ gebessert” címmel adta ki 1524-ben Wittenbergben és Erfurtban is. (A „szent” jelző itt nem kat., hanem „újszövetségi és apostoli” értelemben használtatik; a „megjavított” jelzőt szintén nem művészi-irodalmi, hanem tanbeli értelemben alkalmazza Luther, aki az Oltáriszentségnek, ha nem is annyira Husznál, mint inkább a latin himnuszban levő dicsőítése helyett a reformátori úrvacsorai tanítást hangsúlyozza ki erőteljesen.) – Ld. LUTH AW. 487–488. A dallamhoz több, többé-kevésbé rokon tárgyú német szöveg is készült; így pl. M. Weisse ék.-ében a „J. Chr. Gottes Sohn in Ewigkeit” kezdetű és a Bäumker I. 380–381. számok alatt felsoroltak. Ezek a szövegek a szabályos 4×8-as latin és cseh formától néha nagyobb mértékben eltérnek, amit a gregorián stílusú, melizmált dallam is lehetővé tesz. Így pl. a Weisse-változat strófa-, ill. szótagszerkezete 11–11–7–11. Az ének mind latin, mind cseh, mind lutheri, mind magyar alakjában 10 vsz.-ra terjed.

A XVI. század magyar dallamai

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2017

ISBN: 978 963 454 052 6

A 2017-es második kiadás gerincét továbbra is az 1958-as kiadás alkotja, ellenben a megnövekedett terjedelem miatt az anyagot két kötetre osztottuk. Az első kötetben foglalnak helyet Csomasz Tóth Kálmán tanulmányai, az énekek változtatás nélküli közreadása, valamint a versszakformák és sorvégzők mutatója. Bár a bővítéseket többnyire a második kötet tartalmazza, az első kötet XI. tanulmányfejezetében Csomasz Tóth Kálmán három újabb tanulmánya is helyet kapott: kettő a Huszár Gál 1560-as énekeskönyvéről, egy a Gálszécsi énekeskönyvnek az 1958-as kiadás után megtalált prágai töredékéről. A Huszár Gál énekeskönyvről készült tanulmányban az énekeket fakszimilében közöljük, hogy a szerkesztőnek a második kötetben javasolt dallam-értelmezését ennek alapján ellenőrizhesse az olvasó.

Az első kötet végén és a második kötet elején egy-egy táblázat, egy előre mutató és egy visszautaló igazítanak el az 1958-as első és a 2017-es második átdolgozott kiadás sorszámai között. Az első kötetben közölt tanulmányok dallamutalása, valamint a második kötet szöveg- és dallamjegyzeteinek utalásai kizárólag az első kötet dallamközléseinek sorszámaira vonatkoznak. Ennek következtében a táblázatok igénybe vétele elengedhetetlen a két kötet használatához.

Hivatkozás: https://mersz.hu/csomasz-ferenczi-a-xvi-szazad-magyar-dallamai//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kedvenceimhez adás

A kiadványokat, képeket, kivonataidat kedvencekhez adhatod, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

Ha nincs még felhasználói fiókod, regisztrálj most,
vagy lépj be a meglévővel!

Személyes mappák
Mappába rendezés

A kiadványokat, képeket mappákba rendezheted, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Személyes mappák
Kivonatszerkesztés

Intézményi hozzáféréssel az eddig elkészült kivonataidat megtekintheted, de újakat már nem hozhatsz létre.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Kivonatkészítés
Folyamatos görgetés

Választhatsz, hogy fejezetről fejezetre lapozva vagy inkább folyamatosan olvasnád-e a könyveket. A görgetősávon mindig láthatod, hol tartasz, mintha csak egy nyomtatott könyvet tartanál a kezedben.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Folyamatos görgetés
Kivonat
fullscreenclose
printsave