Csomasz Tóth Kálmán, Ferenczi Ilona (sajtó alá rendező)

A XVI. század magyar dallamai


Sz: Dávid Ferenc éneke; Szilády szerint a neki tulajdonítottak közül csak ez az egy biztosan az övé; ld. RMKT VII. 103., jegyz. 350–355. Révész Imre szerint (ld. Révész I. 1943, 47.) Dávid Ferenc egyik legrégibb – valószínűen ref. álláspontja idejéből való – éneke. Hogy kezdettől fogva saját dallamára énekelték, mutatja, hogy egyetlen XVI. századi előfordulása sem ad nj.-t. Megvan: VÁR 6., SzG 141., D 1579, 131., HG II. X/b, BO LXI/b, BÁ 26., D 1602, 128/b, D 1620, 142/b „Az Izraelnek népe” nj.-sel hozza. Egyéb régi előfordulásai: Kecsk. grad. függ. 436., Jancsó Benedek-kódex 79/a, UN I. 428., UN II. 228. (mindkettőben átalakítva); KÁJ I. 528., KÁJ II. 457. A ref. ék.-ekben (debreceni dallamváltozatával) megszakítás nélkül a mai napig; legújabban REF 1948, 378. sz.

A XVI. század magyar dallamai

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2017

ISBN: 978 963 454 052 6

A 2017-es második kiadás gerincét továbbra is az 1958-as kiadás alkotja, ellenben a megnövekedett terjedelem miatt az anyagot két kötetre osztottuk. Az első kötetben foglalnak helyet Csomasz Tóth Kálmán tanulmányai, az énekek változtatás nélküli közreadása, valamint a versszakformák és sorvégzők mutatója. Bár a bővítéseket többnyire a második kötet tartalmazza, az első kötet XI. tanulmányfejezetében Csomasz Tóth Kálmán három újabb tanulmánya is helyet kapott: kettő a Huszár Gál 1560-as énekeskönyvéről, egy a Gálszécsi énekeskönyvnek az 1958-as kiadás után megtalált prágai töredékéről. A Huszár Gál énekeskönyvről készült tanulmányban az énekeket fakszimilében közöljük, hogy a szerkesztőnek a második kötetben javasolt dallam-értelmezését ennek alapján ellenőrizhesse az olvasó.

Az első kötet végén és a második kötet elején egy-egy táblázat, egy előre mutató és egy visszautaló igazítanak el az 1958-as első és a 2017-es második átdolgozott kiadás sorszámai között. Az első kötetben közölt tanulmányok dallamutalása, valamint a második kötet szöveg- és dallamjegyzeteinek utalásai kizárólag az első kötet dallamközléseinek sorszámaira vonatkoznak. Ennek következtében a táblázatok igénybe vétele elengedhetetlen a két kötet használatához.

Hivatkozás: https://mersz.hu/csomasz-ferenczi-a-xvi-szazad-magyar-dallamai//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave