Csomasz Tóth Kálmán, Ferenczi Ilona (sajtó alá rendező)

A XVI. század magyar dallamai


Sz: Az e dallam körébe tartozó szövegek: „Felséges Isten, néked jelentjük”; „Mostan Úr Isten, hozzád kiáltunk”; „Sok inségünkben hozzád kiáltunk”; „Szent vagy örökké, Atya Úr Isten”; „Úrnak szolgái, no dicsérjétek”; valamennyinek jegyzetét ld. a 90. számnál. Kívülük „Felséges Isten néked jelentjük” nj.-t ad Bogáti Fazekas két különböző versformájú részre oszló 89. zsoltárának „De most úgy tetszik, hogy haragodból frigyedet megszegted” kezdetű második része. A „Szent vagy örökké” szöveg ezzel a dallammal megszakítás nélkül a mai napig él a ref. ék.-ekben. Legutóbbi kiadásokban: Kv 1923, 48. sz., JUG ref. (1939), 55. sz., REF 1948, 241. sz.

A XVI. század magyar dallamai

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2017

ISBN: 978 963 454 052 6

A 2017-es második kiadás gerincét továbbra is az 1958-as kiadás alkotja, ellenben a megnövekedett terjedelem miatt az anyagot két kötetre osztottuk. Az első kötetben foglalnak helyet Csomasz Tóth Kálmán tanulmányai, az énekek változtatás nélküli közreadása, valamint a versszakformák és sorvégzők mutatója. Bár a bővítéseket többnyire a második kötet tartalmazza, az első kötet XI. tanulmányfejezetében Csomasz Tóth Kálmán három újabb tanulmánya is helyet kapott: kettő a Huszár Gál 1560-as énekeskönyvéről, egy a Gálszécsi énekeskönyvnek az 1958-as kiadás után megtalált prágai töredékéről. A Huszár Gál énekeskönyvről készült tanulmányban az énekeket fakszimilében közöljük, hogy a szerkesztőnek a második kötetben javasolt dallam-értelmezését ennek alapján ellenőrizhesse az olvasó.

Az első kötet végén és a második kötet elején egy-egy táblázat, egy előre mutató és egy visszautaló igazítanak el az 1958-as első és a 2017-es második átdolgozott kiadás sorszámai között. Az első kötetben közölt tanulmányok dallamutalása, valamint a második kötet szöveg- és dallamjegyzeteinek utalásai kizárólag az első kötet dallamközléseinek sorszámaira vonatkoznak. Ennek következtében a táblázatok igénybe vétele elengedhetetlen a két kötet használatához.

Hivatkozás: https://mersz.hu/csomasz-ferenczi-a-xvi-szazad-magyar-dallamai//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave