Csomasz Tóth Kálmán, Ferenczi Ilona (sajtó alá rendező)

A XVI. század magyar dallamai


Sz: Sztárai 34. zsoltára – RMKT V. 88., jegyz. 346. – Először HG II. XLVI/b (nj. nélkül); BO XCII/b (pápai példányban kézírásos bejegyzés: „Nota: Meg halgassad az en imadsagomat”); D 1590, 27. (kz.: „Nota Draga dolog ….”), BÁ 313. (nj.: „Arpad vala fö az kap …”); D 1692, 22/a (nj.: „Meghallgassad …”); Opp. függ. 118., KÁJ I. 594., KÁJ II. 504., IS 55. (igen erős változtatásokkal; nj.: „Zúgódik dul ful”) – D 1778, 94. sz., a 98. („Nagy bánatban Dávid mikoron vala”) vagy 65. („Boldog az ollyan ember az Istenben”) vagy a 117. sz. („Saulnak a Dávidhoz jó szerelme”) énekre utaló nj.-sel. Saját dallama az első vers szövegével külön, a 438. o.-n áll.

A XVI. század magyar dallamai

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2017

ISBN: 978 963 454 052 6

A 2017-es második kiadás gerincét továbbra is az 1958-as kiadás alkotja, ellenben a megnövekedett terjedelem miatt az anyagot két kötetre osztottuk. Az első kötetben foglalnak helyet Csomasz Tóth Kálmán tanulmányai, az énekek változtatás nélküli közreadása, valamint a versszakformák és sorvégzők mutatója. Bár a bővítéseket többnyire a második kötet tartalmazza, az első kötet XI. tanulmányfejezetében Csomasz Tóth Kálmán három újabb tanulmánya is helyet kapott: kettő a Huszár Gál 1560-as énekeskönyvéről, egy a Gálszécsi énekeskönyvnek az 1958-as kiadás után megtalált prágai töredékéről. A Huszár Gál énekeskönyvről készült tanulmányban az énekeket fakszimilében közöljük, hogy a szerkesztőnek a második kötetben javasolt dallam-értelmezését ennek alapján ellenőrizhesse az olvasó.

Az első kötet végén és a második kötet elején egy-egy táblázat, egy előre mutató és egy visszautaló igazítanak el az 1958-as első és a 2017-es második átdolgozott kiadás sorszámai között. Az első kötetben közölt tanulmányok dallamutalása, valamint a második kötet szöveg- és dallamjegyzeteinek utalásai kizárólag az első kötet dallamközléseinek sorszámaira vonatkoznak. Ennek következtében a táblázatok igénybe vétele elengedhetetlen a két kötet használatához.

Hivatkozás: https://mersz.hu/csomasz-ferenczi-a-xvi-szazad-magyar-dallamai//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave