Csomasz Tóth Kálmán, Ferenczi Ilona (sajtó alá rendező)

A XVI. század magyar dallamai


Sz: Szerzőjét nem ismerjük. RMKT VIII. 19–20., jegyz. 449. XVI. századi és egyéb fontosabb előfordulásai: VÁR 181., címe: CANTIO PVLCHRA & OPTIMA; HG II. IV/b, BO LVI/b, nj. mindkettőben: „Légy irgalmas etc.” – D 1590, 262. (SzG-nél és D 1579-ben nincs meg), BÁ 186. (PIA CANTILENA), D 1602, 114/a, UN I. 448., UN II. 633. (nj. „Csak te hozzád szent Atyánk”), Jancsó Benedek-kódex 61/b, Mihál Farkas 23/a, Illyés A. 53., KÁJ I. 542., KÁJ II. 466., TurC 69. Érdekes, hogy a szöveget több kat. gyűjtemény is hozza, de dallama kat. forrásban nem fordul elő. A ref. ék.-ekben megszakítás nélkül megvolt 1921-ig (utoljára 165. sz.); újabban JUG ref. (1939), 52. sz., REF 1948, 379. sz. (szövege utóbbiban az 1813-ban megjelent módosításokkal).

A XVI. század magyar dallamai

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2017

ISBN: 978 963 454 052 6

A 2017-es második kiadás gerincét továbbra is az 1958-as kiadás alkotja, ellenben a megnövekedett terjedelem miatt az anyagot két kötetre osztottuk. Az első kötetben foglalnak helyet Csomasz Tóth Kálmán tanulmányai, az énekek változtatás nélküli közreadása, valamint a versszakformák és sorvégzők mutatója. Bár a bővítéseket többnyire a második kötet tartalmazza, az első kötet XI. tanulmányfejezetében Csomasz Tóth Kálmán három újabb tanulmánya is helyet kapott: kettő a Huszár Gál 1560-as énekeskönyvéről, egy a Gálszécsi énekeskönyvnek az 1958-as kiadás után megtalált prágai töredékéről. A Huszár Gál énekeskönyvről készült tanulmányban az énekeket fakszimilében közöljük, hogy a szerkesztőnek a második kötetben javasolt dallam-értelmezését ennek alapján ellenőrizhesse az olvasó.

Az első kötet végén és a második kötet elején egy-egy táblázat, egy előre mutató és egy visszautaló igazítanak el az 1958-as első és a 2017-es második átdolgozott kiadás sorszámai között. Az első kötetben közölt tanulmányok dallamutalása, valamint a második kötet szöveg- és dallamjegyzeteinek utalásai kizárólag az első kötet dallamközléseinek sorszámaira vonatkoznak. Ennek következtében a táblázatok igénybe vétele elengedhetetlen a két kötet használatához.

Hivatkozás: https://mersz.hu/csomasz-ferenczi-a-xvi-szazad-magyar-dallamai//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave