Csomasz Tóth Kálmán, Ferenczi Ilona (sajtó alá rendező)

A XVI. század magyar dallamai


Sz: A 125. zsoltár parafrázisa. Szerzőjét nem ismerjük. VÁR 96. („Az Haynal Notaiara”), SzG 64., D 1579, 62., HG IL LXXXII/a, BO CXXII/b nótája mint VÁR-ban; első sor szövege: „Vr Istenben”, tehát kilenc szótagra bővül, amit a német dallam-minta melizmája tesz lehetővé. A pápai volt ref. kollégiumi könyvtár példányában az ének fölött kézírásos bejegyzés: „Ad Notam O aurora Lucidiſsima”. D 1590, 72., BÁ 161., D 1602, 64/b (nj.: „Ó mennyei nagy etc”), Decsi-kódex 41/b. A ref. ék.-ekben megmaradt 1806-ig, 1736 óta 150. sz. alatt, 1778 óta dallammal. Kv 1744, 116. sz. szintén dallammal hozza. Erdélyben már 1777-ben kihagyták. Újabban REF 1948, 423. sz., kissé átalakítva ad notam 485. sz.

A XVI. század magyar dallamai

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2017

ISBN: 978 963 454 052 6

A 2017-es második kiadás gerincét továbbra is az 1958-as kiadás alkotja, ellenben a megnövekedett terjedelem miatt az anyagot két kötetre osztottuk. Az első kötetben foglalnak helyet Csomasz Tóth Kálmán tanulmányai, az énekek változtatás nélküli közreadása, valamint a versszakformák és sorvégzők mutatója. Bár a bővítéseket többnyire a második kötet tartalmazza, az első kötet XI. tanulmányfejezetében Csomasz Tóth Kálmán három újabb tanulmánya is helyet kapott: kettő a Huszár Gál 1560-as énekeskönyvéről, egy a Gálszécsi énekeskönyvnek az 1958-as kiadás után megtalált prágai töredékéről. A Huszár Gál énekeskönyvről készült tanulmányban az énekeket fakszimilében közöljük, hogy a szerkesztőnek a második kötetben javasolt dallam-értelmezését ennek alapján ellenőrizhesse az olvasó.

Az első kötet végén és a második kötet elején egy-egy táblázat, egy előre mutató és egy visszautaló igazítanak el az 1958-as első és a 2017-es második átdolgozott kiadás sorszámai között. Az első kötetben közölt tanulmányok dallamutalása, valamint a második kötet szöveg- és dallamjegyzeteinek utalásai kizárólag az első kötet dallamközléseinek sorszámaira vonatkoznak. Ennek következtében a táblázatok igénybe vétele elengedhetetlen a két kötet használatához.

Hivatkozás: https://mersz.hu/csomasz-ferenczi-a-xvi-szazad-magyar-dallamai//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave