Csomasz Tóth Kálmán, Ferenczi Ilona (sajtó alá rendező)

A XVI. század magyar dallamai


Sz: Csükei (talán Csikei, Csekei vagy Csiki, ld. Horváth J. 1957, 46.) Istvánnak „Az Ilyes prophetáról és Ackab királyról való História” c. éneke (1542) versfőiben a szerző STEPHANVS CHIKEI-nek nevezi magát. A cím szerint tárgyát az ószövetségi Királyok 3. könyve 16. részéből vette, ami a ma érvényes számozás szerint I. Kir. 16. és még inkább 17. részének felel meg. Megj. Hoffgreff-ék. f/4 (173. skk.); RMKT II. 155. jegyz. 447–448. – Versformája azoknak a valószínűleg huszita eredetű vagy legalábbis huszita (cseh) közvetítésű formatípusoknak egyike (az 1. számú), amelyeket először Szabolcsi fedezett fel és foglalt rendszerbe (Szabolcsi 1929b, 9–12. – Ld. még: Vargyas 1952, 140–142.

A XVI. század magyar dallamai

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2017

ISBN: 978 963 454 052 6

A 2017-es második kiadás gerincét továbbra is az 1958-as kiadás alkotja, ellenben a megnövekedett terjedelem miatt az anyagot két kötetre osztottuk. Az első kötetben foglalnak helyet Csomasz Tóth Kálmán tanulmányai, az énekek változtatás nélküli közreadása, valamint a versszakformák és sorvégzők mutatója. Bár a bővítéseket többnyire a második kötet tartalmazza, az első kötet XI. tanulmányfejezetében Csomasz Tóth Kálmán három újabb tanulmánya is helyet kapott: kettő a Huszár Gál 1560-as énekeskönyvéről, egy a Gálszécsi énekeskönyvnek az 1958-as kiadás után megtalált prágai töredékéről. A Huszár Gál énekeskönyvről készült tanulmányban az énekeket fakszimilében közöljük, hogy a szerkesztőnek a második kötetben javasolt dallam-értelmezését ennek alapján ellenőrizhesse az olvasó.

Az első kötet végén és a második kötet elején egy-egy táblázat, egy előre mutató és egy visszautaló igazítanak el az 1958-as első és a 2017-es második átdolgozott kiadás sorszámai között. Az első kötetben közölt tanulmányok dallamutalása, valamint a második kötet szöveg- és dallamjegyzeteinek utalásai kizárólag az első kötet dallamközléseinek sorszámaira vonatkoznak. Ennek következtében a táblázatok igénybe vétele elengedhetetlen a két kötet használatához.

Hivatkozás: https://mersz.hu/csomasz-ferenczi-a-xvi-szazad-magyar-dallamai//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave