Csomasz Tóth Kálmán, Ferenczi Ilona (sajtó alá rendező)

A XVI. század magyar dallamai


Sz: A nj.-ben megadott latin himnusz meglehetősen szabad verziója. Másutt nem találkozunk vele. Szövegét tekintve u.ebből a latin forrásból szokták származtatni az „Atya Istennek egy fia” kezdetű himnuszt, amely többféle, egymástól nagyobb mértékben eltérő dallammal megvan: Batthyány 130., Csáti 44., Ráday 150., Spáczay 179., Kálmáncsai 59/b, Csurgói 38/a, Eperjesi 271/b. Dallam nélkül: Nagydobszai 89., Apostagi 50. (üres vonalszisztéma alatt), Béllyei 165., ÖG 186., L 1652 (1675), 70. és D 1736–1806-ig 54. sz. Ez előfordulások némelyikének nj.-e „Deus creator omnium”; dallamaik azonban nem az idézett himnusz-dallam változatai. Ilyen csak egy van: a Spáczay 37. lapján álló „Krisztus, mi egy idvösségünk” dallama.

A XVI. század magyar dallamai

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2017

ISBN: 978 963 454 052 6

A 2017-es második kiadás gerincét továbbra is az 1958-as kiadás alkotja, ellenben a megnövekedett terjedelem miatt az anyagot két kötetre osztottuk. Az első kötetben foglalnak helyet Csomasz Tóth Kálmán tanulmányai, az énekek változtatás nélküli közreadása, valamint a versszakformák és sorvégzők mutatója. Bár a bővítéseket többnyire a második kötet tartalmazza, az első kötet XI. tanulmányfejezetében Csomasz Tóth Kálmán három újabb tanulmánya is helyet kapott: kettő a Huszár Gál 1560-as énekeskönyvéről, egy a Gálszécsi énekeskönyvnek az 1958-as kiadás után megtalált prágai töredékéről. A Huszár Gál énekeskönyvről készült tanulmányban az énekeket fakszimilében közöljük, hogy a szerkesztőnek a második kötetben javasolt dallam-értelmezését ennek alapján ellenőrizhesse az olvasó.

Az első kötet végén és a második kötet elején egy-egy táblázat, egy előre mutató és egy visszautaló igazítanak el az 1958-as első és a 2017-es második átdolgozott kiadás sorszámai között. Az első kötetben közölt tanulmányok dallamutalása, valamint a második kötet szöveg- és dallamjegyzeteinek utalásai kizárólag az első kötet dallamközléseinek sorszámaira vonatkoznak. Ennek következtében a táblázatok igénybe vétele elengedhetetlen a két kötet használatához.

Hivatkozás: https://mersz.hu/csomasz-ferenczi-a-xvi-szazad-magyar-dallamai//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave