Csomasz Tóth Kálmán, Ferenczi Ilona (sajtó alá rendező)

A XVI. század magyar dallamai


Sz: Ezt a szövegváltozatot először Telegdi Miklós prédikációskönyvében (Bécs 1577, 181.) találjuk. Kiadta Horváth C. 1921, 429. CC 1651, 44. szövegétől kissé eltér CC Kassa 1674, 153. Latin eredetije megvan a Jancsó Benedek-kódexben. A szöveg protestáns változatát 1566-ból ismerjük. A nj., valamint a versforma kétségtelenné teszik az azonosságot, bár a szöveg tartalma a két típusban erősen eltér, mert a kat. változat a karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó szentekről, Sylvester pápáról és a három királyokról szól, a protestánsnak a vezérgondolata pedig az ószövetségi próféciáknak a Jézusban való hiánytalan beteljesülése. Ilyen értelemben tehát a kezdősor és a versforma azonosságát leszámítva, az ének e kétféle alakját nem hozhatjuk egymással szorosabb kapcsolatba.

A XVI. század magyar dallamai

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2017

ISBN: 978 963 454 052 6

A 2017-es második kiadás gerincét továbbra is az 1958-as kiadás alkotja, ellenben a megnövekedett terjedelem miatt az anyagot két kötetre osztottuk. Az első kötetben foglalnak helyet Csomasz Tóth Kálmán tanulmányai, az énekek változtatás nélküli közreadása, valamint a versszakformák és sorvégzők mutatója. Bár a bővítéseket többnyire a második kötet tartalmazza, az első kötet XI. tanulmányfejezetében Csomasz Tóth Kálmán három újabb tanulmánya is helyet kapott: kettő a Huszár Gál 1560-as énekeskönyvéről, egy a Gálszécsi énekeskönyvnek az 1958-as kiadás után megtalált prágai töredékéről. A Huszár Gál énekeskönyvről készült tanulmányban az énekeket fakszimilében közöljük, hogy a szerkesztőnek a második kötetben javasolt dallam-értelmezését ennek alapján ellenőrizhesse az olvasó.

Az első kötet végén és a második kötet elején egy-egy táblázat, egy előre mutató és egy visszautaló igazítanak el az 1958-as első és a 2017-es második átdolgozott kiadás sorszámai között. Az első kötetben közölt tanulmányok dallamutalása, valamint a második kötet szöveg- és dallamjegyzeteinek utalásai kizárólag az első kötet dallamközléseinek sorszámaira vonatkoznak. Ennek következtében a táblázatok igénybe vétele elengedhetetlen a két kötet használatához.

Hivatkozás: https://mersz.hu/csomasz-ferenczi-a-xvi-szazad-magyar-dallamai//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave