Csomasz Tóth Kálmán, Ferenczi Ilona (sajtó alá rendező)

A XVI. század magyar dallamai


Sz: Tuba Mihály kiskarácsonyi, azaz mai értelemben újévi éneke, ld. RMKT VII. 201., jegyz. 389–390. Költői értékét nagyra becsüli Horváth János (Horváth J. 1957, 422.). – RMKT szerint SzG 98. lapon is megvolna, ott azonban éppen úgy, mint VÁR-ban, nem található. Először közli HG CCXVII/a, „azon Notara” jelzéssel, ami a közvetlen előtte álló „Nékünk születék mennyei Király”-ra, pontosabban annak latin nj.-ére utal. Ugyanígy BO XV/b, később ua. sorrendben, de nj. nélkül BÁ 58., D 1620, 94/a (1602-ben nincs meg), Kecskeméti grad. függ. 354. (Azon not.), KÁJ I. 98., KÁJ II. 74., CC 1703, 62., Kv 1744, 159., D 1736–1806, 194. sz., mindkét szerkesztményben a fenti nj.-sel. Későbbi kiadványokban nem fordul elő.

A XVI. század magyar dallamai

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2017

ISBN: 978 963 454 052 6

A 2017-es második kiadás gerincét továbbra is az 1958-as kiadás alkotja, ellenben a megnövekedett terjedelem miatt az anyagot két kötetre osztottuk. Az első kötetben foglalnak helyet Csomasz Tóth Kálmán tanulmányai, az énekek változtatás nélküli közreadása, valamint a versszakformák és sorvégzők mutatója. Bár a bővítéseket többnyire a második kötet tartalmazza, az első kötet XI. tanulmányfejezetében Csomasz Tóth Kálmán három újabb tanulmánya is helyet kapott: kettő a Huszár Gál 1560-as énekeskönyvéről, egy a Gálszécsi énekeskönyvnek az 1958-as kiadás után megtalált prágai töredékéről. A Huszár Gál énekeskönyvről készült tanulmányban az énekeket fakszimilében közöljük, hogy a szerkesztőnek a második kötetben javasolt dallam-értelmezését ennek alapján ellenőrizhesse az olvasó.

Az első kötet végén és a második kötet elején egy-egy táblázat, egy előre mutató és egy visszautaló igazítanak el az 1958-as első és a 2017-es második átdolgozott kiadás sorszámai között. Az első kötetben közölt tanulmányok dallamutalása, valamint a második kötet szöveg- és dallamjegyzeteinek utalásai kizárólag az első kötet dallamközléseinek sorszámaira vonatkoznak. Ennek következtében a táblázatok igénybe vétele elengedhetetlen a két kötet használatához.

Hivatkozás: https://mersz.hu/csomasz-ferenczi-a-xvi-szazad-magyar-dallamai//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave