Csomasz Tóth Kálmán, Ferenczi Ilona (sajtó alá rendező)

A XVI. század magyar dallamai


Sz: A Keresztyénségben. – Ezt a hitvallásos tartalmú szöveget közli Horváth C. 1921, 451–456. Megjegyzéseiben bőven fejtegeti, hogy valószínűleg kat. eredetű. Megállapításait a Szegedi Gergely (1569) szövegével egybevetett CC 1651-szövegre alapítja, és az utóbbit az előbbinél korábbi eredetűnek tartja. Szerinte a kat. eredet fő bizonyságai: a 6. vers utolsó sora („Ki mint érdemlette”), valamint az, hogy Szegedinél kimarad (a 7. versben) a communio sanctorum („szenteknek egyessége”) és a remissio peccatorum („bűnöknek bocsánata”) gondolata, ami Luther, Paulus Speratus és Hans Sachs Credo-parafrázisaiban (Wackernagel III. 16., 34., 69–70) sem fordul elő. Érvelése nem látszik teljesen meggyőzőnek, mert egyrészt kétségtelen ugyan, hogy az ének, már csak származásának idejét és latin ősalakját tekintve is reformáció előtti, tehát kat. eredetű, de nem hagyható figyelmen kívül az a körülmény sem, hogy a reformátori magyar változat egy olyan vsz.-ot is tartalmaz („Jászolban feküvék”), amelyben semmi speciális protestáns dogmatika nincs; azonkívül a CC 7. (Szegedi 8.) vsz.-ának végén mutatkozó eltérés dogmatikai magyarázata is erőszakolt; hiszen a protestánsok az egész „Hiszekegy”-et átvették és vallották minden időben, tehát a szentek egyességéről és a bűnök bocsánatáról szóló hittételeket is. Az ének kat. eredetét tehát nem lehet, de nem is szükséges ezzel bizonyítani; az enélkül is valószínűnek látszik. A (CC szerinti) 6. vers vége a protestáns változatban is: „ott meg füzet mindenec ki mint érdemlette”; tehát itt még csak eltérés sincsen. Valójában: nincs egyik változatban sem olyan kitétel, amit a maga idejében bármelyik fél ne vállalhatott volna. Ez ismét azt jelenti, hogy énekünk szövegét protestáns ember is készíthette. Az eredet ilyen szempontból való eldöntését nem látjuk lehetségesnek, de szükségesnek sem.

A XVI. század magyar dallamai

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2017

ISBN: 978 963 454 052 6

A 2017-es második kiadás gerincét továbbra is az 1958-as kiadás alkotja, ellenben a megnövekedett terjedelem miatt az anyagot két kötetre osztottuk. Az első kötetben foglalnak helyet Csomasz Tóth Kálmán tanulmányai, az énekek változtatás nélküli közreadása, valamint a versszakformák és sorvégzők mutatója. Bár a bővítéseket többnyire a második kötet tartalmazza, az első kötet XI. tanulmányfejezetében Csomasz Tóth Kálmán három újabb tanulmánya is helyet kapott: kettő a Huszár Gál 1560-as énekeskönyvéről, egy a Gálszécsi énekeskönyvnek az 1958-as kiadás után megtalált prágai töredékéről. A Huszár Gál énekeskönyvről készült tanulmányban az énekeket fakszimilében közöljük, hogy a szerkesztőnek a második kötetben javasolt dallam-értelmezését ennek alapján ellenőrizhesse az olvasó.

Az első kötet végén és a második kötet elején egy-egy táblázat, egy előre mutató és egy visszautaló igazítanak el az 1958-as első és a 2017-es második átdolgozott kiadás sorszámai között. Az első kötetben közölt tanulmányok dallamutalása, valamint a második kötet szöveg- és dallamjegyzeteinek utalásai kizárólag az első kötet dallamközléseinek sorszámaira vonatkoznak. Ennek következtében a táblázatok igénybe vétele elengedhetetlen a két kötet használatához.

Hivatkozás: https://mersz.hu/csomasz-ferenczi-a-xvi-szazad-magyar-dallamai//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kedvenceimhez adás

A kiadványokat, képeket, kivonataidat kedvencekhez adhatod, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

Ha nincs még felhasználói fiókod, regisztrálj most,
vagy lépj be a meglévővel!

Személyes mappák
Mappába rendezés

A kiadványokat, képeket mappákba rendezheted, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Személyes mappák
Kivonatszerkesztés

Intézményi hozzáféréssel az eddig elkészült kivonataidat megtekintheted, de újakat már nem hozhatsz létre.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Kivonatkészítés
Folyamatos görgetés

Választhatsz, hogy fejezetről fejezetre lapozva vagy inkább folyamatosan olvasnád-e a könyveket. A görgetősávon mindig láthatod, hol tartasz, mintha csak egy nyomtatott könyvet tartanál a kezedben.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Folyamatos görgetés
Kivonat
fullscreenclose
printsave