MeRSZ online
okoskönyvtár

Több száz tankönyv egy helyen.
Online. Bárhol. Bármikor.

Válts MeRSZ+ -ra!

Csomasz Tóth Kálmán, Ferenczi Ilona (sajtó alá rendező)

A XVI. század magyar dallamai


Sz: Hoffgreff Y 4/b (119–129.) – RMKT V. 42–50., jegyz. 287–289. – BO CCCIIII/a – Dézsi Andrásnak a Lévitáról szóló bibliai históriája, a Bírák könyve 19. része alapján (1549). A szöveg és a dallam erős divergenciájával kapcsolatban Szabolcsit (HOF X.) idézzük: „eredetileg valószínűleg nem tartoztak egymáshoz és erőszakos párosításukban nagy része lehet a szerkesztői gondatlanságnak. A szövegben a 11-es sor az uralkodó, a dallam szerkezete viszont 12–12–10–12, s ha feltesszük, hogy 3. sora kétszeres hangkettőzéssel számít, tiszta aszimmetrikus 12-esekből álló melódia van előttünk. Talán ez igazolná, hogy Szkhárosi Horvát András 12-es sorokból álló „Kétféle hit”-je élén BO-ben, CXCVIII. ezt a nj.-t olvassuk: „Az Troja Notaiara. Avagy: Nagy ſok ſzent Iraſokrol emlek”. Ha ez utóbbi utalás Dézsi „Levita”-jára utal, úgy vagy tévedésen alapul, vagy arra céloz, hogy az itt közölt dallam valóban 12-esekből áll, s így ritmus-rokona annak a szövegestül elveszett Trója-melódiának, melyre már Fekete Imre „Sámson”-ja (1546) utal. Ezzel szemben Hunyadi Ferenc többször nótául idézett Trójai históriája (1569) 11-es sorokból áll, a Szentmártoni Bodó-féle „Tékozló fiú” (1628) pedig egy 13-as sorokból álló trójai história dallamát kívánja. Úgy látszik tehát, hogy a XVI–XVII. században háromféle Trója-dallam is ismeretes volt.”

A XVI. század magyar dallamai

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2017

ISBN: 978 963 454 052 6

A 2017-es második kiadás gerincét továbbra is az 1958-as kiadás alkotja, ellenben a megnövekedett terjedelem miatt az anyagot két kötetre osztottuk. Az első kötetben foglalnak helyet Csomasz Tóth Kálmán tanulmányai, az énekek változtatás nélküli közreadása, valamint a versszakformák és sorvégzők mutatója. Bár a bővítéseket többnyire a második kötet tartalmazza, az első kötet XI. tanulmányfejezetében Csomasz Tóth Kálmán három újabb tanulmánya is helyet kapott: kettő a Huszár Gál 1560-as énekeskönyvéről, egy a Gálszécsi énekeskönyvnek az 1958-as kiadás után megtalált prágai töredékéről. A Huszár Gál énekeskönyvről készült tanulmányban az énekeket fakszimilében közöljük, hogy a szerkesztőnek a második kötetben javasolt dallam-értelmezését ennek alapján ellenőrizhesse az olvasó.

Az első kötet végén és a második kötet elején egy-egy táblázat, egy előre mutató és egy visszautaló igazítanak el az 1958-as első és a 2017-es második átdolgozott kiadás sorszámai között. Az első kötetben közölt tanulmányok dallamutalása, valamint a második kötet szöveg- és dallamjegyzeteinek utalásai kizárólag az első kötet dallamközléseinek sorszámaira vonatkoznak. Ennek következtében a táblázatok igénybe vétele elengedhetetlen a két kötet használatához.

Hivatkozás: https://mersz.hu/csomasz-ferenczi-a-xvi-szazad-magyar-dallamai//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kedvenceimhez adás

A kiadványokat, képeket, kivonataidat kedvencekhez adhatod, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

Ha nincs még felhasználói fiókod, regisztrálj most,
vagy lépj be a meglévővel!

Személyes mappák
Mappába rendezés

A kiadványokat, képeket mappákba rendezheted, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Személyes mappák
Kivonatszerkesztés

Intézményi hozzáféréssel az eddig elkészült kivonataidat megtekintheted, de újakat már nem hozhatsz létre.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Kivonatkészítés
Folyamatos görgetés

Választhatsz, hogy fejezetről fejezetre lapozva vagy inkább folyamatosan olvasnád-e a könyveket. A görgetősávon mindig láthatod, hol tartasz, mintha csak egy nyomtatott könyvet tartanál a kezedben.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Folyamatos görgetés
Kivonat
fullscreenclose
printsave