Elsősegélynyújtás
Hornyák István
Elsősegélynyújtás
Akadémiai Kiadó
ISBN: 978 963 454 503 3
Online megjelenés éve: 2020
A kötet célja, hogy rögzíthető, könnyen tanulható formában ismertesse a legfontosabb beavatkozási lépéssorokat. A tantárgy jellemzően szintetizáló ismeretekre épít. Ez feltételezi, hogy az olvasó már kellő anatómiai, élettani, kórtani ismeretek mellett megfelelő tudással rendelkezik klinikai tárgyakból is. Bizonyos fejezetek tanulása során szükségessé válhat még nem tanult klinikai ismeretek megszerzése is, hogy az adott segélynyújtói beavatkozás értelmét megértse. Ez fokozott érdeklődést kíván az amúgy is jövendő szakmáját megalapozó tanulás iránt. Így elérhet egy magasabb szintű elméleti elsősegélynyújtói tudást.