Kormánytisztviselők jogviszonya
Horváth István (szerk.)
Kormánytisztviselők jogviszonya
Szerkesztett jogszabálygyűjtemény
Wolters Kluwer Kft.
ISBN: 978 963 295 871 2
Online megjelenés éve: 2019
Nyomtatott kiadás: 2010
A kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény a korábbi egységes közszolgálati jogviszonyt megszüntette, s a közigazgatásban foglalkoztatottakat élesen megkülönböztette aszerint, hogy a köztisztviselő milyen intézményi struktúrában kerül alkalmazásra. Az új törvény szabályozási filozófiája szerint a kormánytisztviselőkre tartalmaz rendelkezéseket, egyebekben pedig a köztisztviselői törvényt rendeli alkalmazni, s ezáltal természetesen a Munka Törvénykönyve közszférára is kiterjedő szabályait.