Humán tudományok: pedagógusképzés és tananyagfejlesztés
Somogyvári Lajos, Tóth József (szerk.)
Humán tudományok: pedagógusképzés és tananyagfejlesztés
Akadémiai Kiadó
ISBN: 978 963 454 427 2
Online megjelenés éve: 2021

A Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Karán, egy 2017 óta tartó projekt keretében összeállított „Humán tudományok: pedagógusképzés és tananyagfejlesztés” című tanulmánykötete a Kar intézeteiben folyó sokszínű kutatómunkát mutatja be, amelyet a különböző tudományágak, mint a nyelvtudomány, az irodalom- és kultúratudomány, valamint a társadalom- és neveléstudomány egymásmellettisége és egymáshoz kapcsolódása jellemez. A kutatómunka eredményeként jelen kötetben a különböző képzéseket fejlesztő és támogató neveléstudományi, tanulásmódszertani és tananyagfejlesztési eredményeket tárgyalják a szerzők. Az irodalom- és nyelvtudomány, valamint a társadalomtudomány kérdésfeltevései mellett hangsúlyosan vannak jelen a pedagógia és pszichológia kurrens kérdései, az identitás kialakulásától egészen a személyiség- és csoportfejlesztésig. A disszeminációs tevékenységben ezt a tanulmánykötetet terveik szerint ebben az évben még további két tanulmánygyűjtemény fogja követni.