Bevezetés az üzleti informatikába
Kacsukné Bruckner Lívia, Kiss Tamás
Bevezetés az üzleti informatikába
Akadémiai Kiadó
ISBN: 978 963 454 485 2
Online megjelenés éve: 2019

Milyen informatikai ismeretekre van szüksége egy gazdasági vezetőnek? Egyrészt minimális szinten ismernie kell a korszerű információs technológiát, azt a hardver, szoftver és telekommunikációs eszköztárat, amelyet az informatikai piac üzleti megoldásai kínálnak. Másrészt, ami a legfontosabb, értenie kell, hogy üzleti tevékenysége mit jelent az információval való gazdálkodás szempontjából, és hogyan tudja üzleti céljaihoz megtalálni a megfelelő informatikai eszközöket. Ez utóbbi terület az, amelyre a könyv koncentrál, és megkísérli átadni azokat a legfontosabb ismereteket, amikre ma egy menedzsernek szüksége van.

A szerzők

Kacsukné dr. Bruckner Lívia a Nemzetközi Üzleti Főiskola Professor Emerita címmel kitüntetett nyugdíjas tanára. Matematikusként végzett az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen, majd tíz évig tudományos munkatársként dolgozott az MTA SZTAKI Gépipari Automatizálási Főosztályán. Ez idő alatt a Budapesti Műszaki Egyetemen egyetemi doktori címet szerzett CAD/CAM tématerületen. Ugyanebben a témában egy évig a Polytechnic of Central London (ma University of Westminster) vendégkutatója volt. 1991-ben csatlakozott az Oxford Brookes University által Budapesten akkreditált International Business School-hoz, ahol 2016-ig vezető oktatóként, majd tanszékvezetőként irányította a főiskola informatikai oktatását. 2005-ben a Miskolci Egyetem Hatvany József Informatikai Tudományok Doktori Iskolájában PhD fokozatot szerzett elektronikus kereskedelmi és logisztikai rendszerek kapcsolódásának témájában. Nyugdíjazása óta részmunkaidős oktatóként, valamint szakdolgozati és PhD-témavezetőként vesz részt a főiskola munkájában.

Kiss Tamás jelenleg Londonban a Westminster Egyetem Informatikai Karának egyetemi tanára (professor), a Párhuzamos Rendszerek Kutatóintézet (Centre for Parallel Computing) igazgatója. Diplomáit a Budapesti Műszaki Egyetem Villamosmérnöki Karán és az ELTE TTK informatika és matematika tanári szakán szerezte. 1997-ben csatlakozott a Nemzetközi Üzleti Főiskolához, ahol adjunktusként üzleti információs rendszerekkel kapcsolatos tárgyakat oktatott. 2001 óta a Westminster Egyetem Információs Rendszerek Tanszékének oktatójaként adatbázisokkal, elektronikus kereskedelemmel és integrált vállalatirányítási rendszerekkel foglalkozó modulok tematikáit dolgozza ki, és oktatja. Fő kutatási területe a Grid-rendszerek üzleti alkalmazásai és felhasználóbarát hozzáférési módjai.