Magyarország története
Romsics Ignác (szerk.)
Magyarország története
Akadémiai Kiadó
ISBN: 978 963 05 8543 9
Online megjelenés éve: 2015
Nyomtatott kiadás: 2007
ISSN 2732-0650