Az irodalom respublikájáért
Fenyő István
Az irodalom respublikájáért
Irodalomkritikai gondolkodásunk fejlődése 1817-1830
Akadémiai Kiadó
ISBN: 978 963 05 9898 9
Online megjelenés éve: 2017

Fenyő István könyve több mint "kritikatörténet": az irodalom önszemléletének, önnön létéről, funkciójáról kialakított képzeteinek fejlődéstörténeti elemzése. A szerző megvizsgálja a kor hazai kritikai elvrendszereit, irodalmi eszméit, programjait, kategóriáit, követelményeit, értelmezi, értékeli és rendszerezi az egyes kritikusi felfogásokat, ítéleteket, ítélkezési normákat - és mindenekelőtt az irodalmi gondolkozás egykorú fogalomkészletét.