Katits Etelka, Pogátsa Zoltán, Zsupanekné Palányi Ildikó

A nemzetgazdasági konjunktúraciklusok és vállalati életciklusok

Modellek és bírálatok, avagy 2 in 1?!


A nemzetgazdasági konjunktúraciklusok és vállalati életciklusok

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2018

ISBN: 978 963 454 154 7

DOI: 10.1556/9789634541547

Ez a mű pénzügy-gazdasági modelleket közöl kritikai szemléletben. A szerzők egy érdekes szakmai kísérletről mondanak/adnak véleményt: ugyanabban a műben mutatják meg a makrogazdasági hullámzásokat és a mikrogazdasági fejlődés ciklikusságát. A kutatók, a makrogazdasági ciklikussághoz hasonlóan, a vállalati életciklusok tárgyalását is összekapcsolják a vállalati növekedéssel, a válsággal, az átstrukturálással. A vállalati esetek komparatív analízise egy eszköz a korábban vázolt elméleti összefüggések illusztrálására.

A könyv hat szerkezeti egységből áll. Az első részben a szerzők az alapvető fogalmakat és összefüggéseket mutatják be. A második rész a makrogazdasági konjunktúraelméletekkel és modellekkel foglalkozik, ideértve a fejlődés- és válságelméletek legismertebb változatait. A harmadik szerkezeti egység az utóbbi évtizedben kibontakozott és lezajlott pénzügyi és adósságválságot értékeli, amelyek egyes szakaszai a „nagy recesszió”, az „eurózóna válsága” és a „szuverén adósságválság” elnevezéssel szerepelnek. A negyedik rész a vállalati életciklus modellek közreadását tűzi ki célul, bizonyos vonatkozásban reflektálva a makrogazdasági mozgásokra, történésekre. Az ötödik szerkezeti egység közli a hazai vállalkozások pénzügyi és összehasonlító analízisét. A hatodik rész kritikai értékelést, összehasonlító elemzést és párhuzamok vizsgálatát tartalmazza. A szerzők a hat szerkezeti egység közreadásával igazolni szeretnék a vállalatok piaci környezetbe ágyazottság pénzügyi jellemzőit és következményeit mind a teoretikus, mind pedig a praktikus nézőpontból – elsősorban a hazai mikrokörnyezetben.

Az alkotók szándéka szerint tankönyvként, és a vállalati döntéshozók, elemzők kézikönyvként is hasznosíthatják ezt a korszerű szemléletben készült munkát, így számítanak a tágabb szakmai olvasói kör érdeklődésére is.

Hivatkozás: https://mersz.hu/katits-pogatsa-zsupanekne-a-nemzetgazdasagi-konjunkturaciklusok-es-vallalati-eletciklusok//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero
Kivonat
fullscreenclose
printsave