Környezetgazdaságtan példatár
Marjainé Szerényi Zsuzsanna, Bisztriczky József, Csutora Mária, Kocsis Tamás
Környezetgazdaságtan példatár
Akadémiai Kiadó
ISBN: 978 963 454 177 6
Online megjelenés éve: 2018

A példatár a környezetgazdaságtan két fő ágának, a természeti erőforrások gazdaságtanának és a környezetszennyezés gazdaságtanának elmélyítését szolgálja elméleti és gyakorlati jellegű kérdésekkel. A gyűjtemény jól használható a közgazdaságtudományi és az üzleti alapképzésben, egyes részei pedig emelt szinten, így például a mesterképzésben is kamatoztathatók. A tanulást nagymértékben elősegíti, hogy a számítást igénylő példák mindegyikéhez a megoldást, sőt, esetenként a megoldás menetét is közli. A kötet a Budapesti Corvinus Egyetem Környezetgazdaságtani és Technológiai Tanszékén közel másfél évtizede oktatott környezetgazdasági tárgyak kapcsán felhalmozódó tudás és tapasztalat gyűjteménye. Ilyen példatár jellegű összegzésről a nemzetközi szakirodalomból sincs tudomásunk. A kiadvány szerkezete Kerekes Sándor A környezetgazdaságtan alapjai című tankönyvéhez igazodik, a két kötet együtt, mintegy egymást kiegészítve segíti elő a témakör sokoldalú elsajátítását.