Bevezetés a tudományos kommunikációba
Füzesiné Hudák Mariann
Bevezetés a tudományos kommunikációba
Akadémiai Kiadó
ISBN: 978 963 454 244 5 
Online megjelenés éve: 2018

A leendő elsőéveseknek szánt „Bevezetés a tudományos kommunikációba” című tárgyhoz készített jegyzet célja segíteni a hallgatókat a pszichológiai tárgyú tudományos közlemények elkészítéséhez szükséges ismeretek és készségek elsajátításában. A BA-diploma megszerzéséhez szükséges pszichológiai műhelymunkák kivitelezését alapozza meg a tárgy, és ehhez kíván segítséget nyújtani jelen kötet, a munkához elengedhetetlen háttérismereteket tartalmazó jegyzet.