Médiaetika és médiajog
Radetzky András
Médiaetika és médiajog
Akadémiai Kiadó
ISBN: 978 963 454 263 6
Online megjelenés éve: 2018

A Médiaetika és médiajog c. egyetemi jegyzet a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karán több mint tíz évvel ezelőtt tanrendbe iktatott azonos nevű előadásának anyagát öleli fel. Az egyetem Kommunikáció- és Médiatudományi Intézete társadalomtudományi részdiszciplínaként tekint a kommunikációra. Ennek megfelelően ez a jegyzet sem a jogtudománytól elsősorban elvárt vagy megszokott megközelítésben és alapossággal tárgyalja a fenti ismeretanyagot, hanem sokkal inkább egy, az emberi kommunikációt, ennek részeként pedig a médiát, a társadalmat egységesen, ugyanakkor széles összefüggésben szemlélő hagyomány mentén. Mind a médiajognak, mind a médiaetikának ma már meglehetősen bő szakirodalma van idehaza is. Ez a könyv nem próbálkozik meg egyik terület teljes feltérképezésével sem, szerzője önkényesen válogat – hasonlatosan ahhoz, ahogy az újságíró napi munkája során próbálja leegyszerűsíteni a bonyolult társadalmi valóságot. A munka elsősorban azokra a területekre fókuszál, amelyek a leendő újságírók, nyilvános kommunikációt hivatásszerűen művelni vágyók számára elengedhetetlenül fontos.