Térinformatikai gyakorlatok
Varga Ágnes
Térinformatikai gyakorlatok
Akadémiai Kiadó
ISBN: 978 963 454 173 8
Online megjelenés éve: 2018

A Budapesti Corvinus Egyetem Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Intézete (és jogelődjei közül a Gazdaságföldrajz Tanszék) már 2010 óta meghirdeti különböző jellegű térinformatikai kurzusait. A kurzusok gyakorlati oldalának erősítése és a hallgatók térinformatikai jártasságának megalapozása érdekében 2011-ben az akkori Gazdaságföldrajz Tanszék sikeresen beruházott az ESRI (Environmental Systems Research Institute) cég által forgalmazott ArcGIS for Desktop termékcsaládjából az ArcInfo 10.0-ás szoftverre, amelyen azóta is folyik az oktatás. A kezdeti bevezető választható kurzusok nagy népszerűségre tettek szert a hallgatók körében, és több szakon is felfedezték a térinformatika hasznosságát saját szakterületük esetén, így egyre több képzés operatív tantervébe került be kötelező vagy választható tantárgyként. Jelen jegyzet elsősorban ezen kurzusok hallgatóinak szolgál az órai ismeretek felelevenítéséhez és begyakorlásához segítségül, de hasznos ismereteket nyújt a téma iránt érdeklődő, az ArcMap alapjaival ismerkedő más felhasználók számára is.