"Királlyá lett a te Istened"
Borbély Gábor, Gábor György, Geréby György, Szántó Veronika (szerk.)
"Királlyá lett a te Istened"
Fejezetek a politikai teológia történetéből
Akadémiai Kiadó
ISBN: 978 963 05 9944 3
Online megjelenés éve: 2018
Napjainkban egyre több, politikai teológiával foglalkozó publikáció lát napvilágot hazánkban és külföldön egyaránt. Maga a kifejezés a politika és a vallás szétválasztásának premisszájára épülő, szekuláris világunkban talán szokatlanul cseng. De mit is jelent a politikai teológia valójában? Erre a kérdésre nem adható egyszerű válasz. Általános értelemben természetesen a politika és a teológia kapcsolatának vizsgálatáról van szó, ám ezzel még nem jutottunk közelebb a politikai teológia jelentésének meghatározásához, hiszen e kapcsolat mibenlétének többféle - egymást nem feltétlenül, de olykor kizáró - értelmezése lehetséges. Jelen kötetünk írásai, ha nem is kimerítően, de remélhetőleg hűen mutatják be a politikai teológia sokszínűségét, politikafilozófiai, történelemfilozófiai, irodalmi vagy akár aktuálpolitikai relevanciáját.