Kollár László

Bevezetés a tartószerkezetek tervezésébe


Bevezetés a tartószerkezetek tervezésébe

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2022

ISBN: 978 963 454 782 2

DOI: 10.1556/9789634547822

A könyv építő- és építészmérnök BSc hallgatóknak szól, akik a tárgy keretében ismerkednek meg a tartószerkezetek tervezésével és méretezésével. Előtanulmányként a középiskolai fizika- és matematika-tananyag ismerete szükséges. Hasznosak lehetnek további elemi ismeretek a statika és a szilárdságtan témaköréből, de ezeket a 4. fejezetben összefoglaltuk.

A könyv célja, hogy általános eligazodást adjon az építmények statikai viselkedéséről, a modellezés lépéseiről, az erő útjáról a terhek támadáspontjától az alapozásig, a számítás lehetséges módjairól, a tartószerkezet tönkremeneteli lehetőségeiről és a szerkezetválasztás legfontosabb szempontjairól. Bemutatja a tartószerkezeti méretezés alapjait: a teherfelvételt, az anyagi viselkedés modellezését, az alkalmazható közelítéseket és a teherbírási és használhatósági követelmények kielégítésének módszereit. A fenti témakör-felsorolás olyan általános, hogy akár egy sok féléves tantárgy tematikája is lehetne, mégis tárgyalható egyetlen félévben. Ennek természetesen ára van: csak egyszerű tartószerkezetekkel foglalkozunk, és csak röviden érintjük a statikailag határozatlan tartó¬szerke¬zeteket. A cél a tartószerkezet-tervezésben fontos fogalmak és jelenségek megértése, ezért gyakran az általános (matematikailag és mechanikailag precíz) tárgyalásmód helyett azt az utat választjuk, hogy egyszerű példákon mutatjuk be tartószerkezetek viselkedését. A tananyag elsajátítását számos valós szerkezet elemzése, negyvenhét kidolgozott számpélda és nyolcvanhét gyakorló feladat segíti.

Hivatkozás: https://mersz.hu/kollar-bevezetes-a-tartoszerkezetek-tervezesebe//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero
Kivonat
fullscreenclose
printsave