Ókortudományi könyvek

reorderapps

Az ókortudományt a görög-római ókor és a vele kapcsolatban lévő ókori Kelet életével, történetével, művelődésével, illetve e művelődés továbbélésének egyes kérdéseivel foglalkozó tudományágak összességének tekinthetjük. „A fogalom tartalma” – írja Ritoók Zsigmond klasszika-filológus Pillantás az ókortudományba című művében – “a változó korok igényeinek és felfogásának megfelelően változott, határainak megvonása ezért olykor vitatott. Időben a határok nagyjából az írás megjelenésétől, régészetileg a bronzkortól a Kr. u. 6./7. századig terjednek. Térben felöleli a Földközi-tenger medencéjének, Elő- és Közép-Ázsiának, részben – amennyiben ezekkel a területekkel kapcsolatban volt – Indiának és Kínának a területét, valamint távolabbról tárgya az ezekkel a területekkel kapcsolatban álló területek („peremnépek”) élete is.

Vajon „mire jó” a klasszika-filológia?

Az ókortudomány előzményei ott keresendők, amikor valamely társadalom a maga múltja írásos emlékei iránt érdeklődni kezd, mert ezeket valamilyen okból különösen becsesnek, mértékadóknak, műveltsége alapjának tartja, de időben már olyan távol áll tőlük, hogy hagyományozásuk, nyelvi és tárgyi megértésük nem magától értetődő.

Hogyan alakult ugyanakkor az ókorral való tudományos igényű foglalkozás a kezdetektől napjainkig? Hogyan fejlődtek ki és alakultak az ókortudomány egyes résztudományai és módszerei? Hogyan hatott az ókortudomány az egyes korok gondolkodására, hogyan vált az ókorral való tudományos foglalkozás az európai és a magyar művelődés szerves részévé? Mi lehet az ókortudomány feladata ma, illetve lehet-e még valami újat mondani annyi évszázad után is az ókorról?

Fedezd fel napjaink nagy kérdéseit a múlt nagy válaszainak megismerése által! A MeRSZ online könyvtárában fellelhető ókortudományi könyveket élvezettel forgathatják, akiket érdekel az ókor története, akik kíváncsiak arra, hogyan dolgoznak az ókor kutatói, vagy akik tudni szeretnék, mit tehet hozzá az ókortudomány az emberiség céljaihoz, gondolkodásmódjához.

Az ókortudományi könyvek olvasása során használd a kényelmi funkciókat, mint például a gyors keresést, könyvjelzők, egyéni jegyzetek elhelyezését vagy a hivatkozások gyors beszúrását.


Könyvek

A hellenisztikus filozófusok

Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2016

ISBN: 978 963 059 709 8

DOI: 10.1556/9789630597098

Államéletrajzok

Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2016

ISBN: 978 963 059 800 2

DOI: 10.1556/9789630598002

Árkádia kettős tükörben

Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2020

ISBN: 978 963 454 499 9

DOI: 10.1556/9789634544999

A római diplomácia

Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2017

ISBN: 978 963 454 107 3

DOI: 10.1556/9789634541073

Az állam

Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2016

ISBN: 978 963 059 707 4

DOI: 10.1556/9789630597074

Az égbolt

Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2016

ISBN: 978 963 059 745 6

DOI: 10.1556/9789630597456

Lélekfilozófiai írások

Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2016

ISBN: 978 963 059 815 6

DOI: 10.1556/9789630598156

Ovidius ars poeticája

Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2019

ISBN: 978 963 454 455 5

DOI: 10.1556/9789634544555

Pillantás az ókortudományba

Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2020

ISBN: 978 963 454 572 9

DOI: 10.1556/9789634545729

Teleios logos

Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2020

ISBN: 978 963 454 454 8

Kivonat
fullscreenclose
printsave