Szilárdsági méretezés
Kovács Ádám
Szilárdsági méretezés
Akadémiai Kiadó
ISBN: 978 963 454 584 2
Online megjelenés éve: 2020
A könyv a gépészmérnöki tervezés részét képező szilárdsági méretezés módszereit és legjelentősebb alkalmazási területeit ismerteti. A fogalmak, a matematikai összefüggések és magyarázatok mellett számos ábra segíti a tartalom megértését és gyakorlati alkalmazását. Hiánypótló abban az értelemben, hogy a szakterület több, az alapszintű gépészmérnök képzésben nem szereplő részét tárgyalja. A tárgy sokéves tanítása során bebizonyosodott bennem, hogy a fejlesztő mérnöki munka fontos része a méretezési elmélet és gyakorlat szoros kapcsolatának felismerése és megértése. Bízom abban, hogy ez a kötet mind az egyetemi hallgatókat, mind a már végzett mérnököket segíteni fogja mindkettőben.