Horvátország a függetlenség kikiáltásától az uniós csatlakozásig
Lőrinczné Bencze Edit
Horvátország a függetlenség kikiáltásától az uniós csatlakozásig
Akadémiai Kiadó
ISBN: 978 963 454 498 2
Online megjelenés éve: 2020
A monográfia megvizsgálja a rendszerváltó, a plurális demokráciát és piacgazdaságot kiépítő állam berendezkedését és működését, így kitér Horvátország politikai, társadalmi, népességi, etnikai viszonyaira, bemutatja a gazdasági életben bekövetkező változásokat, elemzi az ország területi viszonyait, bel- és külpolitikáját, különös tekintettel az Európai Unióval és a szomszédos államokkal – így Magyarországgal is – kialakított kapcsolatokra.