Halhatatlan és visszatérő hősök
Magyar Zoltán
Halhatatlan és visszatérő hősök
Egy nemzetközi mondatípus Kárpát-medencei redakciói
Akadémiai Kiadó
ISBN: 978 963 454 691 7
Online megjelenés éve: 2021
Magyar Zoltán könyve a folklórhagyomány egyik legjellemzőbb mondatípusáról nyújt átfogó képet, áttekintve és elemezve annak nemzetközi és Kárpát-medencei előfordulásait. A halhatatlan és visszatérő/visszavárt hős képzete egyike a folklór elemi gondolatainak, amely fejlődése során fokozatosan költői formát, az utóbbi kétszáz év során pedig nemzeti jelleget öltött. A magyar történeti mondahagyomány legtöbb hősalakjával kapcsolatosan is felmerült a tárgyalt képzet - kivált Csaba királyfi, Szent László, Mátyás király, Rákóczi, Petőfi és Rudolf trónörökös népi hagyományköre tartalmaz ilyen adatokat, s törvényszerűnek is mondható, hogy főként a kaotikus korokban, levert forradalmak után virágzott igazán.