Michalkó Gábor

A turizmus esszenciája

Bővített kiadás


A turizmus esszenciája

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2023

ISBN: 978 963 454 868 3

DOI: 10.1556/9789634548683

Sorozat: Turizmus és mobilitás

ISSN: 2732-1495

„A turizmus esszenciája” című kiadvány azoknak a folyamatoknak és jelenségeknek az összefüggéseit kívánja az olvasóközönség elé tárni, amelyek a turizmusipar másfélszázados fejlődéstörténetének legújabb szakasza, a totális turizmus kialakulásához vezettek. A szerkesztésével, stílusával, dizájnjával, de leginkább mondanivalójával az akadémiai szféra és a praxis érintettjeit egyaránt megszólítani óhajtó könyv egyrészt elősegíti a korszerű ismeretek feldolgozását, másrészt képes a turizmus transzdiszciplináris értelmezésének megkedveltetésére. A kiadvány 12 fejezetben 48 témakört tárgyal, amelyek kiegészítik, megújítják a jelenlegi ismereteket, továbbá terjedelmüknek köszönhetően lehetőséget teremtenek arra, hogy az olvasó tevőlegesen is részt vegyen a tárgyaltak elmélyültebb feldolgozásában. A geográfus, turizmuskutató szerző saját készítésű fényképfelvételei egyszerre teszik hitelessé és élményszerűbbé a mondanivalót.

Hivatkozás: https://mersz.hu/michalko-a-turizmus-esszenciaja-uj//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero
Kivonat
fullscreenclose
printsave