Michelberger Pál

Fejezetek a vállalati biztonságmenedzsmentből

Információ-, folyamat- és vállalatbiztonság


Fejezetek a vállalati biztonságmenedzsmentből

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2024

ISBN: 978 963 454 937 6

DOI: 10.1556/9789634549376

A vállalati biztonságmenedzsment változások előtt áll. A szakterületek (infrastruktúra őrzése, munkavédelem, logisztika, beruházási és fejlesztési projektek, biztonságtechnika, információbiztonság) külön-külön történő szabályozása helyett egyre inkább megfigyelhető egy új vezetési módszereken és szervezeti kultúrán alapuló holisztikus szemléletmód megjelenése. A változtatások végrehajtásához szükséges vállalati szakmai háttér – a hagyományok miatt is – ma még szétaprózott, esetleg hiányzik.

A szabványos irányítási (menedzsment) rendszerek terjedése jól mutatja a vállalatok biztonság iránti növekvő igényét. Az auditált és tanúsított irányítási rendszerek kialakítása önmagában nem elégséges. A megbízható működés, az üzleti partnerek igényeinek időben, mennyiségben és minőségben történő kielégítése túlmutat ezen. A vállalati értékteremtéshez nélkülözhetetlen eszközöket, fő- és mellékfolyamatokat kell biztonságban tudni. Az információbiztonság kapcsán megismert üzletmenet folytonossági és katasztrófa-elhárítási elképzelések és tervek jó kiinduló alapot jelenthetnek egy minden részletre kiterjedő vállalati biztonsági modell megteremtésében.

A vállalati biztonság menedzsment képes a vállalati kritikus folyamatokat és eszközöket úgy ellenőrzése alatt tartani, hogy teljesüljenek a stratégiai tervekből levezetett vállalati célok. Olyan folyamatos tervezési, szervezési, irányítási és ellenőrzési, valamint koordinációs tevékenységeket jelent, amely a vállalat minden külső és belső érintettje számára megfelelő és fenntartható biztonsági szintet eredményez. A technikai kérdések helyett a szervezeti működés válik elsődlegessé. Lehetővé teszi a biztonsági célok elérésének mérését és folyamatos fejlesztését és optimalizálását.

Hivatkozás: https://mersz.hu/michelberger-fejezetek-a-vallalati-biztonsagmenedzsmentbol//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero
Kivonat
fullscreenclose
printsave