Repülőterek tervezése és üzemeltetése
Mudra István
Repülőterek tervezése és üzemeltetése
Akadémiai Kiadó
ISBN: 978 963 454 280 3
Online megjelenés éve: 2018
A jegyzet anyaga a BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar tantervéhez igazodva, a Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági Tanszéken oktatott „Légterek, repterek” tantárgy repülőtér-tervezési és üzemeltetési kérdéseit foglalja magába, mégpedig a nemzetközi követelmények szellemében. A tantárgy e része bevezetést nyújt a polgári, nemzetközi repülőterek különböző szempontok szerinti kategorizálásához, megismertet a repülőterek légiforgalmi felületeivel, az akadálykorlátozás szigorú feltételeinek szükségességével és megoldásaival, részletesen bemutatja a repülések (a le- és felszállások) biztonságos végrehajtásához nélkülözhetetlen légiforgalmi földi fénytechnikai rendszereket, az alkalmazott földi látjeleket, jelöléseket, jelzéseket, látásos segédeszközöket, és nem utolsósorban az azokkal a repülőtéri szolgálatokkal szemben támasztott lényeges követelményeket, amelyeket egy repülőtéren – ismét csak a repülésbiztonság szavatolása érdekében – biztosítani kell. A jegyzet mindezt szakmai szempontból messzemenő pontossággal, ugyanakkor olvasmányos, sok szemléltető ábrával, táblázattal, magyarázattal kiegészített formában adja át a Hallgatóknak azzal a céllal, hogy a légiközlekedési iparág e komplex szegmensét megismerhessék, és később, már közlekedésmérnökként kellő alázattal szolgálhassák a légiközlekedést.