Érzelmek, megküzdés és optimális élmény
Oláh Attila
Érzelmek, megküzdés és optimális élmény
Belső világunk megismerésének módszerei
Akadémiai Kiadó
ISBN: 978 963 454 697 9
Online megjelenés éve: 2021
A mű az akadémikus pszichológia által megfogalmazott elvek és szerkesztési szabályok alkalmazásával kimunkált olyan mérési eljárásokat mutat be, amelyek az érzelmek, a megküzdés és a személyiség átfogó tanulmányozásában alkalmazható, megbízható eszközök. A kötetben ismertetett tesztek reliabilitását és érvényességét a szerző által végzett hazai empirikus vizsgálatok is igazolták. Az egyes fejezetek egy-egy módszerről szólnak, bemutatva a mérési eljárásban operacionizált pszichológiai konstruktumok elméleti keretét, kutatási előzményeit és irodalmát. Az első három fejezet az érzelmek szinte teljes színképét mérni képes önbeszámolós módszerek magyarra adaptált változatait ismerteti. A többi fejezet a szerző által kidolgozott mérési eljárásokról szól, ismerteti szerkesztésük fázisait, a megbízhatóságukat és érvényességüket igazoló vizsgálatok sorozatát.