Pajor Andrea, Szabó Andrea (szerk.)

Az adó- és vámhatósági ellenőrzések komplex rendszere


Az adó- és vámhatósági ellenőrzések komplex rendszere

Tartalomjegyzék


Kiadó: Wolters Kluwer Hungary Kft.

Online megjelenés éve: 2022

Nyomtatott megjelenés éve: 2022

ISBN: 978 963 594 055 4

DOI: 10.55413/9789635940554

A pénzügyi jog hagyományosan három fő területet fog át: az adójogot, az államháztartás jogát (költségvetési jogot), valamint a pénz- és tőkepiac jogát. Ezen belül – nézetünk szerint – az adójog önálló diszciplínaként is megállja a helyét, tekintve, hogy az állam költségvetési bevételeinek több mint 80%-át a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) mint állami adó- és vámhatóság szedi be, és ezt a hatósági munkát széles körű anyagi jogi és eljárásjogi norma szabályozza.

Az adóbeszedésben az önkéntes jogkövetés működésén túl jelentős szereppel bír az adóhatóság ellenőrzési tevékenysége. A NAV ellenőrzési tevékenységében számos olyan terület van, amely egyéb közigazgatási hatósági területekkel is összefonódásban áll, és az állampolgárok, gazdálkodó szervezetek széles körét érinti. Gondoljunk itt a klasszikus adóellenőrzéseken túl a fémkereskedelmi ellen őrzésekre, az EKÁER ellenőrzésekre, a jövedéki ellenőrzésekre, a vámellenőrzésekre, a NAV hatáskörébe tartozó szabálysértések ellenőrzésére, az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból származó egyes támogatások ellenőrzésére. Ezt a rendkívül széles és szerteágazó, egymástól sok tekintetben elkülönülő, de mégis több szálon egymáshoz kapcsolódó ellenőrzési munkát mutatja be a kiadvány.

Célja, hogy átfogó tájékoztatást nyújtson a NAV komplex ellenőrzési tevékenységéről, összefoglalja és érthetővé tegye az állami adó- és vámhatóság ellenőrzési tevékenységét meghatározó jogi szabályozást.

A kötet tartalma elősegíti a Nemzeti Közszolgálati Egyetem képzésén belül a vám- és pénzügyőr hallgatók, valamint a közigazgatás-szervező alapszak adóigazgatási szakirányán tanuló hallgatók számára az adó- és vámhatósági ellenőrzés komplex rendszerének megértését, továbbá elősegíti az adózók (magánszemélyek és gazdálkodó szervezetek) és az adózókat képviselő adótanácsadók, könyvvizsgálók, ügyvédek számára a NAV által végzett ellenőrzések és az azokat szabályozó jogi normák szövevényében történő eligazodást.

Hivatkozás: https://mersz.hu/pajor-szabo-az-ado-es-vamhatosagi-ellenorzesek-komplex-rendszere//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero
Kedvenceimhez adás

A kiadványokat, képeket, kivonataidat kedvencekhez adhatod, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

Ha nincs még felhasználói fiókod, regisztrálj most,
vagy lépj be a meglévővel!

Személyes mappák
Mappába rendezés

A kiadványokat, képeket mappákba rendezheted, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Személyes mappák
Kivonatszerkesztés

Intézményi hozzáféréssel az eddig elkészült kivonataidat megtekintheted, de újakat már nem hozhatsz létre.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Kivonatkészítés
Folyamatos görgetés

Választhatsz, hogy fejezetről fejezetre lapozva vagy inkább folyamatosan olvasnád-e a könyveket. A görgetősávon mindig láthatod, hol tartasz, mintha csak egy nyomtatott könyvet tartanál a kezedben.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Folyamatos görgetés
Kivonat
fullscreenclose
printsave