Értékmentő és értékteremtő humán tudományok
Tóth József (szerk.)
Értékmentő és értékteremtő humán tudományok
Akadémiai Kiadó
ISBN: 978 963 454 576 7
Online megjelenés éve: 2021

2019. november 25-26-án a Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kara a Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Területi Bizottsága Nyelv- és Irodalomtudományi Szakbizottságával közösen adott otthont a Magyar Tudomány Ünnepe 2019 tiszteletére rendezett „Értékteremtő tudomány” című kétnapos nemzetközi tudományos konferenciának. A rendezvényen a nyelvtudományi, az irodalom- és kultúratudományi, az interkulturális germanisztikai, a társadalom- és neveléstudományi szekciókban elhangzott 30 hazai és külföldi kutató előadása mellett külön szekcióban 12 előadással helyet kaptak a Többnyelvűségi Nyelvtudományi Doktori Iskola doktorandusz hallgatóinak kutatási eredményei is.

Jelen tanulmánykötet egyrészt az elhangzott előadásokra, másrészt pedig a szerteágazó kutatási témák azóta tovább érlelt gondolatainak bemutatására koncentrál. A humán tudományok értéke elsősorban az iránytű szerepe a mindennapi, materiális világban, hogy megértsük az érzelmi-értelmi világot, az életet. Segítségükkel tudjuk rendszerezni a világ jelenségeit a mindenkori új nemzedékek számára. Hozzájárulásuk tisztább gondolkodást, tudatosabb világképet, jobb eligazodást kínál a mind komplexebb emberi létformákban. A konferencia fő célja volt, hogy rávilágítson a megismerés útját kövező humán tudományok szerepére a tudásalapú, s hozzá a humán tudás által is megalapozott társadalom építésében.