Vállalati pénzügyi elemzések
Tóth Tamás
Vállalati pénzügyi elemzések
Akadémiai Kiadó
ISBN: 978 963 454 617 7
Online megjelenés éve: 2021
Ez a könyv a tudomány mai állása szerinti legkorszerűbb üzleti modellezési keretrendszert mutatja be, és egyúttal egy bevezető és egy összetett üzleti projekt pénzügyi elemzésén keresztül segítséget nyújt annak gyakorlati alkalmazásához is. A kötet kifejezetten azoknak szól, akik már ismerik és magabiztosan használják az üzleti gazdaságtan, számvitel, vállalati pénzügyek és adózás tudományterületek fogalmait, és nem riadnak vissza a matematikai összefüggések értelmezésétől sem. Mivel a könyvben az üzleti elemzői szakma felsőfokú ismereteinek célratörő összegzéséről van szó, érdemes időt szánni az értő olvasásra és a két feladat önálló elvégzésére. Az első, alapozó feladat megoldásához rendelkezésre áll az összes szükséges adat és képlet, sőt a végeredmények is. Ennek ellenére – a korábban szerzett gyakorlati tapasztalatok szintjétől függően – már itt megmutatkozhatnak a modellezési lépések ebben a szakmában megszokott értelmezési nehézségei. A második, komplex feladatban már számos mozzanat részletei nyitva maradtak, azaz a törvények, szabályok, illetve az projekt iparágában szokásos szerződések vonatkozó bekezdéseit önállóan kell képletekké alakítani. Bár a modellépítés ezen szakasza garantáltan okoz majd némi szellemi kihívást minden kedves Olvasó számára, a küzdelmek végül beérnek, és a saját üzleti projektek értékeléséhez kész üzleti elemzői eszköztár áll majd rendelkezésre.