A hadviselés művészete IV.
Winkler Gusztáv
A hadviselés művészete IV.
Az állandó zsoldos hadseregektől a tömeghadseregekig, 1700-1790
Akadémiai Kiadó
ISBN: 978 963 454 469 2
Online megjelenés éve: 2019

A kötet szerves folytatása Winkler Gusztáv: „A hadviselés művészete a kezdetektől a magyar államalapításig” (I. kötet), a „A hadviselés művészete a magyar államalapítástól a mohácsi vészig” (II. kötet), valamint a „Hadviselés művészete III.” című könyveknek. E mű alapvető célja az előző kötetekhez hasonlóan segítséget nyújtani az európai történelmi-hadtörténelmi események jobb megértéséhez a haditechnika és a katonai tevékenység fejlődésén keresztül. A könyv által átfogott időintervallum ez esetben az 1700. évtől az 1789. évig tart.

A kötet felépítése hasonló az előző kötetekhez. Nem „csupán” hadtörténeti áttekintést nyújt, hanem főként a hadművészet mozgatórugóit, fejlődését követi. Ezt kiegészíti egy folyamatos haditechnikai elemzés. Az olvasó 40 harcászati és hadműveleti térképvázlaton, és 8 erődítésrajzon követheti nyomon a hadművészeti fejlődés történetét, beleértve az európai hatalmak más kontinenseken való fegyveres tevékenységét is. Természetesen ezzel párhuzamosan a magyar hadművészet változásainak a nemzetközi trendekbe való integrálását is tárgyalja.

A kötetben tárgyalt fő fejezetek a haditechnikai, hadművészeti változások fő szakaszai szerinti tagolásban jelennek meg. Ezek a következők:

1. A dinasztikus háborúk első periódusa (1700–1721), amely az új politikai rend kialakulásával végződik. 2. Az európai nagyhatalmi szerkezet átalakulása (1721–1740), amely katonailag a porosz hatalom felemelkedéséig tart. 3. Új egyensúlyi helyzet Európában (1740-1763), az európai politikai konszolidációig. 5. A világméretű hadszínterek kialakulása („világháborúk”) (1756–1789), egészen a francia forradalom hadművészetet megváltoztató korszakáig.