A háziorvosképzés helyzete és fejlesztési lehetőségei
Nemzeti Népegészségügyi Központ (közread.)
A háziorvosképzés helyzete és fejlesztési lehetőségei
Akadémiai Kiadó
ISBN: 978 963 454 620 7
Online megjelenés éve: 2020
A gyógyítás mindig is nemzetközi látásmódot igényelt, és a mai orvoslás számára hatványozottan szükségszerű az országhatárokon, nyelveken, kultúrákon átívelő szemlélet elsajátítása. Az emberi élet értékének univerzális jellege, a biológia kultúrafüggetlen volta és a terápiás felelősség miatti alázat egyaránt arra sarkall bennünket, gyógyítókat, hogy az idegen nyelvű irodalmat tanulmányozva, nemzetközi kapcsolatokat kiépítve szerezzünk külföldi tapasztalatot, tudást. Mindez természetesen a háziorvoslásra is igaz, még akkor is, ha a háziorvos tevékenysége különösen elválaszthatatlan nyelvi és szociológiai környezetétől. Természetes volt tehát számunkra, hogy projektünk kitér a nemzetközi háziorvosképzés sajátságaira, igényként jelenik meg az interkulturális kontextus feltérképezése.