Boros Anita

Közérthető közigazgatási hatósági eljárás

A Ket. szabályai egyszerűen - jogesetek, példák, ellenőrző kérdések, feladatok


Közérthető közigazgatási hatósági eljárás

Tartalomjegyzék


Kiadó: Wolters Kluwer Kft.

Online megjelenés éve: 2016

Nyomtatott megjelenés éve: 2013

ISBN: 978 963 295 622 0

DOI: 10.55413/9789632956220

Könyvünk a Közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) szabályainak könnyen megérthető és elsajátítható formában megjelentetett feldolgozása.

A Ket. ismerete minden, a közigazgatásban foglalkoztatott köztisztviselő számára elengedhetetlen. Néhány kivételtől eltekintve a Ket. szabályainak birtokában lehetséges a mindennapi közigazgatási tevékenység során az egyes különös eljárási szabályokat megfelelően megérteni és nem utolsó sorban jogszerűen alkalmazni.

A könyvben megtalálható

- a Ket. fejezeteinek tematikus feldolgozása,

- magyarázatok,

- a legfontosabb alkotmánybírósági határozatok, illetve közigazgatási kollégiumi állásfoglalások bemutatása,

- több mint 500 jogeset, példa, ellenőrző feladat.

Hivatkozás: https://mersz.hu/boros-kozertheto-kozigazgatasi-hatosagi-eljaras//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero
Kivonat
fullscreenclose
printsave