Közérthető közigazgatási hatósági eljárás
Boros Anita
Közérthető közigazgatási hatósági eljárás
A Ket. szabályai egyszerűen - jogesetek, példák, ellenőrző kérdések, feladatok
Wolters Kluwer Kft.
ISBN: 978 963 295 622 0
Online megjelenés éve: 2016
Nyomtatott kiadás: 2013

Könyvünk a Közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) szabályainak könnyen megérthető és elsajátítható formában megjelentetett feldolgozása.

A Ket. ismerete minden, a közigazgatásban foglalkoztatott köztisztviselő számára elengedhetetlen. Néhány kivételtől eltekintve a Ket. szabályainak birtokában lehetséges a mindennapi közigazgatási tevékenység során az egyes különös eljárási szabályokat megfelelően megérteni és nem utolsó sorban jogszerűen alkalmazni.

A könyvben megtalálható

- a Ket. fejezeteinek tematikus feldolgozása,

- magyarázatok,

- a legfontosabb alkotmánybírósági határozatok, illetve közigazgatási kollégiumi állásfoglalások bemutatása,

- több mint 500 jogeset, példa, ellenőrző feladat.