Cserny Ákos

A miniszteri felelősség


A felelősség alapja

A jogirodalomban uralkodó álláspont szerint az alkotmányos jogi felelősség alapjául kizárólag a miniszteri funkcióhoz kapcsolódó különleges hivatali működés szolgálhat. Ennélfogva el kell határolnunk ettől a minisztert, mint magánszemélyt terhelő „általános” felelősséget, melynek kapcsán a kormánytag nincs kivéve a közönséges jogi szabályok hatálya alól, így ellene ugyanazon bíróság előtt, ugyanolyan jogszabály alapján indítható eljárás, mint más magánszemély ellen. Miniszteri mivoltának ugyanis ez esetben nincs köze a tetthez, így az a tény, hogy egy miniszter követte el, semmiben nem változtat a törvénysértő cselekmény jellegén. A gyakorlatban azonban nem egyszer komoly nehézséget jelenthet annak elhatárolása, hogy az illető miniszter a vizsgált tevékenységét hivatalos minőségében vagy magánszemélyként követte el, azaz cselekménye egy közfunkció gyakorlásának eredménye-e, továbbá annak megítélése, hogy latba vetette-e a miniszter a pozíció tekintélyét a deliktum elkövetésekor? Általában véve azt mondhatjuk, hogy a hivatalos minőség minden olyan esetben megállapítható, amikor valamilyen „miniszteri cselekmény” vagy hatósági aktus egy bűncselekményi tényállás elemét képezi, de olyankor is, amikor csak elősegítette valamely alkotmány- vagy törvénysértés elkövetését.69

A miniszteri felelősség

Tartalomjegyzék


Kiadó: Wolters Kluwer Hungary Kft.

Online megjelenés éve: 2019

Nyomtatott megjelenés éve: 2011

ISBN: 978 963 295 868 2

A közhatalom alkotmányjogi felelősségének legjelentősebb eleme a miniszteri felelősség alkotmányos intézménye. A történelemben először ugyanis e jogintézmény került a felelős közhatalom megteremtését szolgáló közjogi gondolkodás előterébe. Alkotmányjogi szempontból – főleg a parlamentáris rendszerekben – azóta is ez a közhatalom felelősségének meghatározó jellegű intézménye, annál is inkább, mert az alkotmányfejlődés során mindenütt inspirálóan hatott és hat ma is a közhatalom felelősségi rendszerének – az alkotmányos állam követelményének megfelelő – mind átfogóbb kiépítésére. A könyv ezt tartja szem előtt, amikor elsődleges figyelmet szentel a miniszteri felelősség összetevőinek, kialakulásának, fejlődésének, érvényesítési eszközeinek, módjainak feltérképezésére. Mindezek mellett nem mulasztja el azoknak a szélesebb körű garanciákat biztosító felelősségi formák kiépítésének felvillantását sem, amelyek napjainkra már az alkotmányos állam felelősségi rendszerének szerves részét alkotják.

Hivatkozás: https://mersz.hu/cserny-a-miniszteri-felelosseg//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kedvenceimhez adás

A kiadványokat, képeket, kivonataidat kedvencekhez adhatod, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

Ha nincs még felhasználói fiókod, regisztrálj most,
vagy lépj be a meglévővel!

Személyes mappák
Mappába rendezés

A kiadványokat, képeket mappákba rendezheted, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Személyes mappák
Kivonatszerkesztés

Intézményi hozzáféréssel az eddig elkészült kivonataidat megtekintheted, de újakat már nem hozhatsz létre.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Kivonatkészítés
Folyamatos görgetés

Választhatsz, hogy fejezetről fejezetre lapozva vagy inkább folyamatosan olvasnád-e a könyveket. A görgetősávon mindig láthatod, hol tartasz, mintha csak egy nyomtatott könyvet tartanál a kezedben.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Folyamatos görgetés
Kivonat
fullscreenclose
printsave